Menu

Dla pracodawców

Jeśli poszukujesz pracownika,
zobacz w jaki sposób możemy Ci pomóc.

Ustalimy oczekiwania
w zakresie korzystania
z usług urzędu pracy.

Umożliwimy spotkanie
z kandydatami, którzy
spełniają kryteria kwalifikacyjne.

Będziemy w stałym kontakcie
w celu ułatwienia pozyskania
odpowiedniej kadry.

Jak wspieramy pracodawców w procesie rekrutacji?

Doradca zawodowy udziela wsparcia pracodawcom w doborze kandydatów do pracy
przy użyciu specjalistycznych narzędzi badawczych oraz poprzez analizę potrzeb pracodawcy.
Rekrutacja z pomocą doradcy jest efektywnym sposobem pozyskania pracowników.

Wsparcie pracodawcy obejmuje analizę predyspozycji psychofizycznych kandydata,
jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, umiejętności
, niezbędnych i pożądanych
do wykonywania pracy na stanowisku zgłoszonym w ofercie pracy przez pracodawcę.

Co obejmuje doradztwo?

 • Rekrutację – proces zainteresowania ofertą pracy jak największej grupy kandydatów, spośród których będzie można wybrać potrzebnych wykwalifikowanych pracowników.
 • Selekcję kandydatów czyli dokonanie oceny pozyskanych w trakcie rekrutacji kandydatów do pracy i wyborze kandydata na wakujące stanowisko, który najlepiej spełnia oczekiwania pracodawcy, wynikające z opisu stanowiska pracy oraz profilu kwalifikacyjnego pracownika.

Korzyści:

 • wyłonienie kandydatów spełniających wymagania pracodawcy,
 • oszczędność dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją oraz sprawność realizacji rekrutacji i selekcji kadr,
 • ułatwiony dostęp do potencjalnych pracowników.

Etapy doboru kandydatów na zgłoszone stanowisko pracy:

 • przyjęcie wniosku od pracodawcy o potrzebie udzielenia pomocy w doborze kandydatów,
 • ustalenie terminu spotkania,
 • udzielnie informacji o sposobie i formie pomocy oraz doprecyzowanie potrzeb pracodawcy,
 • przyjęcie listy kandydatów wytypowanych przez pośrednika pracy spośród osób zarejestrowanych,
 • wstępna analiza predyspozycji psychofizycznych, doświadczenia zawodowego, kwalifikacji oraz umiejętności,
 • przygotowanie skierowania na specjalistyczne badania lekarskie lub psychologiczne, jeżeli istnieje taka potrzeba,
 • analiza informacji o kandydacie, z uwzględnieniem wyników specjalistycznych badań lekarskich lub psychologicznych.

Pracodawca zgłaszając ofertę pracy
może wybrać formę realizacji oferty poprzez:

Pośrednictwo otwarte

Pełna informacja o ofercie pracy dostępna jest dla ogółu bezrobotnych– cechą charakterystyczną jest to, że pośrednik profesjonalnie opracowuje uzgodnioną z pracodawcą treść oferty pracyi umieszcza ją w gablocie ogłoszeń.

To pracodawca dokonuje selekcji kandydatów.

Pośrednictwo zamknięte

Informacja o ofercie dostępna jest dla ogółu bezrobotnych – cechą charakterystyczną jest to, że nazwa firmy i jej adres nie jest dostępny.

To pośrednik przeprowadza wstępną selekcję kandydatów.

Giełdy pracy

Polegają na organizowaniu spotkań z pracodawcą zgłaszającym ofertę pracy z wyselekcjonowaną przez pośrednika grupą bezrobotnych lub poszukujących pracy.

Spotkania te mogą odbywać się w siedzibie urzędu lub pracodawcy.

Pośrednictwo Pracy – nasze zadania:

 • Rozpoznawanie lokalnego rynku pracy,
 • Nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z pracodawcami w celu ułatwienia pozyskania odpowiedniej kadry,
 • Prowadzenie banku ofert pracy,
 • Umożliwienie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • Badanie oczekiwań pracodawców w zakresie korzystania z usług urzędów pracy,
 • Kierowanie do pracy kandydatów spełniających kryteria pracodawców określone w oferowanych miejscach pracy.

Pliki do pobrania

WNIOSEK PRACODAWCY

WNIOSEK PRACODAWCY

FORMULARZ KRAJOWEJ OFERTY PRACY

FORMULARZ KRAJOWEJ OFERTY PRACY

Umów się na spotkanie z naszym pośrednikiem pracy.
Razem znajdziemy odpowiedniego pracownika dla Twoje firmy!
 

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn
wielkość czcionki
kontrast

Facebook


Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5202