Menu

Aktualności

Ochrona danych osobowych !

Ochrona danych osobowych:

W związku z wejściem w życie obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla systemów informatycznych, dotyczących ochrony danych osobowych i przepisów Ustawy wprowadzającej RODO – Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Powiatowy Urząd Pracy         w Świnoujściu informuje, iż zapewnia ochronę informacji, w tym danych osobowych swoich klientów. 

W celu zachowania zgodności z przepisami RODO informujemy wszystkie osoby, których dane osobowe są gromadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego urzędu jest Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72-600 Świnoujście.
 2. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu pełni aktualnie Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), powołany Zarządzeniem Dyrektora PUP – e-mail: zdyrektor@pup.swinoujscie.pl.
 3. Dane osobowe, są przetwarzane przez Administratora danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065), która określa szczegółowo zakres i cel przetwarzania danych osobowych oraz akty wykonawcze  do tej ustawy, na podstawie art. 6 ust.1 pkt b, c, e RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi.
 5. Dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, w tym profilowaniu.
 6. Przysługuje Ci prawo do:
 7. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
 8. Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, jako Administrator danych osobowych, przechowuje dane osobowe wg obowiązujących przepisów Instrukcji Kancelaryjnej oraz Rzeczowego Wykazu Akt.
 9. Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 10. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Twojej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną.
 11. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 12. Dane zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, w tym dla ochrony danych osobowych. Nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu. Monitoringiem objęte są wyłącznie miejsca ogólnodostępne w ciągach komunikacyjnych oraz otoczeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu.

Niniejsza klauzula informacyjna obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu

ogłasza nabór wniosków
o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
dla osób do 30-go roku życia

w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Termin naboru wniosków upływa z dniem 8 czerwca 2018r.

Wysokość dofinansowania wynosi 20 000 zł.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu przy ulicy Wojska Polskiego 1/2a lub

telefonicznie pod numerem 91 321 97 53.

Masz problem z napisaniem CV ?

Zapraszamy na grupową informację zawodową – Dokumenty Aplikacyjne – 24.05.2018r. godz. 12.00 pok. nr 3, Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 1/2A

Zatrudniasz pracownika? Skorzystaj ze wsparcia !

 

Zatrudniając osobę bezrobotną na okres 9 miesięcy, możesz obniżyć koszty zatrudnienia nawet o 5 000 zł.

Zgłoś się do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świnoujściu lub zadzwoń pod numer tel. 91 321 97 52 

DROGOWSKAZ NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Centrum Aktywizacji Zawodowej zaprasza na poradę grupową dla osób zainteresowanych otwarciem własnej firmy – DROGOWSKAZ NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – 10.05.2018r. godz. 12.00 pok. nr 3, Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 1/2A

 

Zapraszamy na szkolenia indywidualne.

Zdobądź upragnione kwalifikacje zawodowe!

Jesteś osobą bezrobotną poszukującą pracy? Chciałbyś/ chciałabyś zdobyć lub poszerzyć swoje kwalifikacje. Dopasuj szkolenie do siebie korzystając z możliwości wyboru szkolenia indywidualnego.

Szkolenia indywidualne to szkolenia wskazane przez osobę bezrobotną i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia.
Osoba zainteresowana uczestniczeniem we wskazanym szkoleniu rozpoczynająca działalność gospodarczą po ukończonym szkoleniu składa indywidualny wniosek o szkolenie w którym zobowiązuje się do rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie do 30 dni od dnia ukończenia szkolenia. Szkolenia dla osób, które po szkoleniu podejmują zatrudnienie u wskazanego pracodawcy są organizowane po okazaniu oświadczenia o zamiarze zatrudnienia.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.caz.swinoujscie.pl/szkolenia-2/

Targi Pracy i Edukacji w Kamieniu Pomorskim – 24.04.2018r.

Targi Pracy i Edukacji dają możliwość zaprezentowania wystawców, ich ofert, umożliwiają zaspokojenie bieżących potrzeb kadrowych, ukazują nowe perspektywy, wspierają rozwój kariery oraz kreują przyszłość zawodową młodzieży. Wszyscy uczestnicy mają sposobność uzyskania kompleksowych informacji dotyczących form wsparcia realizowanych przez WUP i PUP.

Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Drawsku Pomorskim – 25 kwietnia 2018r.

Zapraszamy pracodawców w imieniu Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim.

JEŻELI SZUKASZ PRACY, POTRZEBUJESZ ZMIAN W SWOIM ŻYCIU ZAWODOWYM, PLANUJESZ OTWORZYĆ WŁASNY BIZNES LUB ROZPOCZYNASZ SWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ ODWIEDŹ NAS NA TARGACH PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2018.
TARGI PRACY TO WYDARZENIE REALIZOWANE PRZEZ STAROSTĘ DRAWSKIEGO WRAZ Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W DRAWSKU POMORSKIM SKUPIAJĄCE W JEDNYM MIEJSCU JEDNOSTKI ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY, PRACODAWCÓW ORAZ POSZUKUJĄCYCH ZATRUDNIENIA.
SĄ ONE PRZEDE WSZYSTKIM WYDARZENIEM SPRZYJAJĄCYM SPOTKANIOM NA LINII PRACODAWCA – PRACOWNIK.
PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ CO MAJĄ DO ZAOFEROWANIA PRACODAWCY Z KTÓRYMI BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNIEJ ROZMOWY.

Serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w dniach: 11-13 maja 2018 r.

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w dniach: 11-13 maja 2018 r. w Szczecinie. Jest to akcja skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów (projektodawców oraz uczestników projektów) Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.

Dni Otwarte to akcja popularna i o dużym zasięgu. Warto dodać, że Dni Otwarte zwyciężyły w prestiżowym konkursie European Public Communication Award 2016 na najlepszą europejską kampanię publiczną. Doceniono tę inicjatywę za skalę, efekty i szeroki zasięg medialny. Beneficjenci zgłaszający swoje projekty do DOFE cenią akcję przede wszystkim za możliwość wypromowania usług i produktów powstałych w ramach unijnych projektów.

Dzień Otwarty nie musi być wielką, spektakularną imprezą. Może być to udostępnienie ze zniżką lub za darmo codziennej oferty lub organizacja dodatkowego wydarzenia. To co wyróżnia DOFE spośród innych, podobnych akcji to wydarzenia w miejscach niekoniecznie związanych z rozrywką i relaksem.

Możliwość zobaczenia zaplecza teatrów, lotnisk, zakładów produkcyjnych, spółdzielni, nowych dróg rowerowych czy tramwajów  wyróżnia DOFE spośród innych, podobnych akcji i również przyciąga wielu uczestników. Do udziału w akcji można zgłosić projekt realizowany zarówno w poprzedniej perspektywie finansowej jak i obecnej.

Od kwietnia pod adresem www.dniotwarte.eu dostępny jest formularz za pośrednictwem którego beneficjenci,  mogą zgłaszać propozycje atrakcji związanych z ich projektami.

Aby wziąć udział w  V edycji akcji, wystarczy „otworzyć” swój projekt dla mieszkańców regionu przynajmniej na jeden dzień w okresie od 11 do 13 maja 2018 r.

Co oferujemy uczestnikom?

Beneficjentom, którzy zdecydują się „otworzyć” swój projekt i w sposób interesujący zaprezentować jego efekty lub założenia mieszkańcom województwa, zapewniamy ogólnopolską promocję Dni Otwartych m.in. w telewizji, radio, na portalach i w kanałach społecznościowych.

Jak zgłosić wydarzenie do akcji?

Zgłoszenie do akcji jest proste i odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę www.dniotwarte.eu.

Pomyśl, co możesz zrobić, aby pokazać się  jak największej liczbie osób.

Nie czekaj! Zgłoś swój projekt już dziś!

Dodatkowe informacje:

https://dniotwarte.eu/o-akcji

https://dniotwarte.eu/aktualnosci/ruszyl-nabor-do-dni-otwartych-funduszy-europejskich

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału!

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn
wielkość czcionki
kontrast

Facebook


Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5202