Menu

Aktualności

Baza ofert CV

Pracodawco – jeśli poszukujesz pracowników chętnych o gotowych do podjęcia pracy zajrzyj na naszą bazę CV. Wybieraj i zatrudniaj najlepszych!

http://caz.swinoujscie.pl/blog/oferty/

Kontakt dla zainteresowanych:

Doradca zawodowy – Justyna Tyszkiewicz

tel. 91 321 97 71, e-mail: doradca@pup.swinoujscie.pl

baza-cv

Nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu informuje, że od dnia 03.10.2016r. do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej  w ramach posiadanych przez Urząd środków z rezerwy Ministra oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt PO WER).

Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 18.000 zł.

Spośród złożonych wniosków przyznanych zostanie łącznie 11 dotacji, w tym:

  • 5 osobom pomiędzy 30 a 50 rokiem życia
  • 1 osobie bez ograniczenia wiekowego
  • 5 osobom poniżej 30 roku życia

Wnioski wraz z kompletnymi załącznikami należy składać w sekretariacie (pok. 8). Powiatowego Urzędu Pracy  ul. Wojska Polskiego ½, 72-600 Świnoujście

Uproszczone procedury wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

caz
Pracodawco, zapoznaj się z Zarządzeniem Nr 373/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz załącznika do zarządzenia o aktualny załącznik „Lista zawodów deficytowych w województwie zachodniopomorskim według struktury klasyfikacji zawodów i specjalności”
Zarządzenie znacząco rozszerza wykaz zawodów, w stosunku co do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uzyskania informacji starosty o braku zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.
2562

SKORZYSTAJ Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH!

LogoUE2

Aktualnie posiadamy jeszcze wolne środki na:
– staże
– prace interwencyjne
– dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

NIE POZWÓL BY CIĘ KTOŚ WYPRZEDZIŁ I ZŁÓŻ WNIOSEK JUŻ DZIŚ!

WYMIENIONE FORMY WSPARCIA BĘDĄ REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE MIASTO ŚWINOUJŚCIE (II), KTÓRY JEST SKIEROWANY DO OSÓB PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu przy ulicy Wojska Polskiego 1/2a lub telefonicznie pod numerem 91 321 97 58.

Jak zatrudnić cudzoziemca ?

caz
W dniu 02.06.2016r. planujemy zorganizowanie spotkania nt. Jak zatrudnić cudzoziemca?, którego odbiorcami są pracodawcy zainteresowani tym tematem.

Celem szkolenia, które odbędzie się w dniu 02 czerwca 2016r. w godz. 13:00 – 17:00 w hotelu Trzy Wyspy w Świnoujściu, przy ul. Cieszkowskiego 1, będzie prezentacja praktycznych informacji dotyczących wymogów i zasad zatrudniania cudzoziemców w polskich firmach.

Przewidujemy podzielić szkolenie na trzy części.
Harmonogram wyglądałby następująco:
od godz.13:00-14:30 prelegent Arkadiusz Chłód,
od godz. 14:45-15:45 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy,
od godz. 16:00-17:00 funkcjonariusz Straży Granicznej.

Pracodawców zainteresowanych wspomnianym spotkaniem prosimy o potwierdzanie swojej obecności u Pani Beaty Szczerba pod nr tel. 91 321 97 51 lub 661 031 831 do dnia 25.05.2016r.

Pracodawco skorzystaj ze środków na zatrudnianie osób młodych!

caz
Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu informuje, iż w 2016 roku realizuje projekt pod nazwą: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (II)” Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt skierowany jest dla osób poniżej 30 roku życia, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Wartość projektu wynosi: 525.541,00 zł. W ramach projektu realizowane są takie formy wsparcia jak: staże, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne.

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, bez nawiązywania stosunku pracy, zwiększając szanse na zatrudnienie na rynku pracy. Pracodawca zainteresowany organizacją stażu powinien złożyć stosowny wniosek do PUP w Świnoujściu. Może w nim wskazać osobę proponowaną do odbycia stażu. Stażysta za okres stażu otrzymuje stypendium stażowe w wysokości brutto: 997,40 zł. Okres stażu wynosi od 3 do 6 miesięcy, przy czym po odbyciu stażu pracodawca zobligowany jest do zatrudnienia stażysty na okres minimum 3 miesięcy.

Dotacja z Urzędu Pracy na otwarcie firmy jest bezzwrotną formą pomocy. Kwota jaką można uzyskać to maksymalnie 18.000 zł. Trzeba się spieszyć, ponieważ wnioski są rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku decyduje jego wartość merytoryczna. Warunkiem koniecznym, żeby nie zwracać uzyskanych środków, jest utrzymanie działalności przez minimum 12 miesięcy.

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z częściowym dofinansowaniem wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne przez urząd pracy przez okres do 5 miesięcy. Celem prac interwencyjnych jest ułatwienie bezrobotnym powrotu na rynek pracy. W ramach refundacji z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej uzyskać można do 5.000 zł, przy czym należy zaznaczyć, że po okresie refundacji należy utrzymać zatrudnienie przez okres minimum 3 miesięcy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu przy ulicy Wojska Polskiego 1/2a lub telefonicznie pod numerem 91 321 97 55.

Brakuje Ci doświadczenia zawodowego? Koniecznie przeczytaj…

 

Jesteś osobą młodą bez doświadczenia zawodowego, zachęcamy do wzięcia udziału w stażu. Aktualnie posiadamy następujące oferty:

  • Pracownik administracyjno – biurowy/agent ubezpieczeniowy – wymagane wykształcenie średnie i obsługa komputera
  • Recepcjonista – wymagane wykształcenie średnie
  • Kontroler jakości z prawem jazdy – wymagane wykształcenie minimum zawodowe oraz prawo jazdy kat. B
Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook


Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 4872