Menu

Archiwum

DOFINANSOWANIA W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu informuje, iż w ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń
dla pracowników.

– Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, zatrudniający osoby na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług.

– Jaką kwotę dofinansowania może otrzymać przedsiębiorca, jeżeli zatrudnia pracowników?

W przypadku spadku obrotów o co najmniej 30 %

Może otrzymać kwotę stanowiącą sumę 50 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

W przypadku spadku obrotów o co najmniej 50 %

Może otrzymać kwotę stanowiącą sumę 70 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

W przypadku spadku obrotów o co najmniej 80 %

Może otrzymać kwotę stanowiącą sumę 90 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

Więcej informacji:

https://swinoujscie.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

nr tel. 91-321-97-71

PO WER (IV) = dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu informuje, iż posiada środki finansowe na realizację projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (IV) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na formę wsparcia:

  • częściowe dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o których mowa z art. 15zzb i 15zze ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje na temat form wsparcia realizowanych w projekcie można uzyskać telefonicznie pod nr 91 321-97-71 lub bezpośrednio u doradcy klienta w przypadku osób bezrobotnych.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

⛔️ CAZ W ŚWINOUJŚCIU PRZYPOMINA ⛔️

W ramach tarczy antykryzysowej pracodawcy mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń dla swoich pracowników.

Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady otrzymania dofinansowania.

☎️ Więcej informacji:☎️

91-321-97-71; 91-321-97-77

UWAGA STAŻYŚCI

Osoby, które odbywają staż w instytucjach, których działalność została zawieszona lub ograniczona, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, pozostają w gotowości do świadczenia stażu, zachowując przy tym prawo do stypendium.

Nieobecność stażysty z powodu konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8, z powodu zamknięcia placówek oświatowych, należy uznać za usprawiedliwioną. Biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację, w przypadku usprawiedliwienia nieobecności na stażu za okres tej nieobecności będzie przysługiwało stypendium. W tym celu osoba odbywająca staż powinna złożyć organizatorowi stażu oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem ze względu na zawieszenie zajęć w placówce oświatowej.

W przypadku, gdy organizator stażu i bezrobotny wyrażą zgodę możliwe jest też przedłużenie okresu stażu o czas nieobecności bezrobotnego na stażu spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem.

WAŻNA INFORMACJA

Ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu wstrzymuje do odwołania wszystkie nabory dotyczące składania wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o refundację doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Doradcą Klienta pod numerem telefonu 661-031-831

WAŻNA INFORMACJA

Poniżej publikujemy pismo MRPiPS, dotyczące informacji z Ministerstwa Zdrowia , które poinformowało że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

W związku z powyższym nie ma konieczności rejestrowania się w powiatowych urzędach pracy w celu uzyskania uprawnienia do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego.

Ważna informacja dla interesantów PUP w Świnoujściu

W związku z istniejącą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu zwraca się z prośbą o ograniczenie przez osoby korzystające z usług PUP, kontaktów osobistych do niezbędnego minimum.

PRACODAWCY:
Zalecamy korzystanie z narzędzi teleinformatycznych. Większość wniosków i innych dokumentów można złożyć za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub poprzez EPUAP. Uzupełnienia i inne mniej istotne sprawy, nie wymagające podpisu można przesyłać drogą mailową. Można również korzystać z poczty tradycyjnej.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 91 321-97-77


BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY:

a.Rejestracja – zalecamy rejestrację elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. b.Wizyty – wszystkie wizyty związane z potwierdzeniem gotowości do pracy zostają zastąpione kontaktem telefonicznym lub przełożone na inny termin. Doradcy klienta skontaktują się z osobami, które mają wyznaczone terminy wizyt w najbliższym czasie i ustalą szczegóły. W razie braku takiego kontaktu przed wyznaczonym terminem wizyty, można zadzwonić samodzielnie. W każdej innej sprawie prosimy, jeśli to możliwe, również o kontakt telefoniczny.

Wiele spraw można załatwić zdalnie za pośrednictwem portalu praca.gov.plEPUAP lub pocztą tradycyjną.

UWAGA WAŻNA INFORMACJA

Z uwagi na wystąpienie koronawirusa w Polsce, PUP w Świnoujściu podjął środki ostrożności.
W trosce o bezpieczeństwo osoby, które potwierdzają jedynie gotowość do podjęcia pracy, mogą do odwołania kontaktować się z Doradcą Klienta telefonicznie bądź e-mailowo.

NIE MA KONIECZNOŚCI PRZYCHODZENIA DO SIEDZIBY PUP

☎️ tel. 91 321-97-56; 91 321-97-58; 91 321-97-77
📧 e-mail: posrednik2@pup.swinoujscie.pl;
📧 e-mail: sekretariat@pup.swinoujscie.pl

Zapraszamy na Akademię Strefy Kobiet

W najbliższy piątek 6 marca 2020 r. od godziny 10.00 rusza Akademia Strefy Kobiet. Wśród wielu atrakcji – gość specjalny Roma Gąsiorowska. Wstęp wolny. Poniżej znajdziecie scenariusz Akademii Strefy Kobiet.

Więcej informacji pod nr tel. 91 321-97-52
Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn
wielkość czcionki
kontrast