Menu

Informacja dla pracodawców

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale Księgowości

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale Księgowości

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 22 września 2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Księgowości”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-86-74.

Uwaga:
1.    O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
2.    Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.    Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

BIP

CAZ

Nabór na kierownicze stanowisko Głównego Księgowego w Żegludze Świnoujskiej

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: ” Nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO”-osobiście w siedzibie przy ulicy Wybrzeże Władysława IV 12    72-600 Świnoujście w godz. od 7.30 do 14.00 lub pocztą na adres: Żegluga Świnoujska, ul. Wybrzeże Władysława IV  12 72-600 Świnoujście, w terminie do dnia 26 września 2017r. do godziny 12.00 włącznie (za datę dostarczenie uważa się  datę wpływu do Żeglugi Świnoujskiej).

BIP

 

CAZ

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze-Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Dokumenty należy składać do dnia 18 września 2017r. do godziny 1530  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 18.09.2017r. do godziny 1530.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

BIP

CAZ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Działu Pracy Socjalnej

Dokumenty należy składać do dnia 15 września 2017r. do godziny 1530  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 15.09.2017r. do godziny 1530.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

BIP

CAZ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- główny księgowy

Dokumenty należy składać do dnia 15.09.2017r. do godziny 15.30  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 15.09.2017r.. do godziny 1530.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

BIP

CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn
wielkość czcionki
kontrast